Грамотне розв’язання педагогічних ситуацій – прояв

майстерності педагога

Головне завдання методичної служби професійно-технічногонавчального закладу – створення, необхідних для саморозвитку педагога, умов. Методична робота – це складний особистісно-орієнтований творчий процес, якому притаманні свої закономірності, мета, завдання, особливості, саме тому вона ґрунтується на основі чіткої діагностики та прогнозування і спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, на розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому.

10 січня методистом училища Олисько Л.І. проведено психолого-педагогічний тренінг на тему «Педагогічні ситуації». Усі майстри та викладачі ознайомились з поняттям «педагогічна ситуація», видами педагогічних ситуацій. Педагоги тестувались з проблеми «Оцінювання власної поведінки в конфліктній ситуації», в результаті чого кожен з’ясував свій тип поведінки. Всі учасники тренінгу обговорили шляхи розв’язання педагогічних ситуацій, наданий методистом алгоритм розв’язання конфліктних ситуацій. Колективу було запропоновано типові педагогічні ситуації для загального обговорення, а потім кожен висловив власну думку вирішення ситуацій.

У результаті всі погодились із афоризмом Г.Сковороди: «Життя наше – це подорож, а дружня розмова – це візок, котрий полегшує мандрівникові шлях».