№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Виробниче навчання

Ковальова

Урок №23. Технологія розбирання, ремонту, складання електричних машин малой потужности.  

Завдання:

 Опрацювати матеріал за посиланням

https://electricalschool/info;  https:/electromaster.сom, www.electrolibrary.info;  електронний журнал “Я -  електрик” випуск №18  стр. 34 - 38

“Технологія електромонтажних робіт”В.В. Чорна, С.В. Чорний. стр.118-126.

“Освітлювальне і силове електроустаткування монтаж і обслуговування”  М.В. Принц, В.М. Цимбалістий. стр. 256 - 261

Відповісти у зошиті на запитання:

1.Які  основні етапи обслуговування  ел. машин?                                                           2.Опишіть пускорегулюючі апарати для керування ел. двигунами.

3. Яке призначення електричних машин малой потужности? 

4. Які інструменти використовуються при  обслуговування  ел. машин?

5. Які особливості  заміни деталей?

6  Виконайте інструкційно-технологічну карту  з технології обслуговування  електричних машин малой потужности.  

7. Опишіть техніку безпеки при виконанні ел. монтажних робіт при  розбиранні, ремонту, складання

2

Виробниче навчання

Ковальова

_""_

3

Виробниче навчання

Ковальова

_""_

4

Виробниче навчання

Ковальова

_""_

5

Виробниче навчання

Ковальова

_""_

6

Виробниче навчання

Ковальова

_""_

7

     

8

     

9