№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Художня культура

Королькова

Тема уроку № 25: Європейська музична культура

Завдання:

1.Опрацювати матеріал за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=Fn2ZrAPa1TE, скласти крат. конспект.

2.підготувати повідомлення- вечер “ Віденський вальс”

2

Художня культура

Королькова

Тема уроку №26: Музична культура Індії і Далекого Сходу.

Заавдання:

1.Опрацювати матеріал за посиленням -https://www.youtube.com/watch?v=mP3vP-WzDhs

2.конспект.- основи позиції рук індійського танцю.

3

Захист Вітчизни

Румянцев

 

4

Захист Вітчизни

Румянцев

 

5

Основи підприємн.діяльн.

Нестерчук

Тема уроку № 19: Статутний фонд та його формування

Завдання:

1.   Опрацювати матеріал за посиланням

https://pidruchniki.com/11490116/ekonomika/statutniy_fond_yogo_formuvannya      

2.   Відповісти у зошиті на запитання:

·     поняття статутного фонду підприємства;

·     умови формування статутного фонду підприємства;

використання коштів статутного фонду.

6

Основи підприємн.діяльн.

Нестерчук

Тема уроку № 20: Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності

Завдання:

1.   Опрацювати матеріал за посиланням

https://pidruchniki.com/17950623/ekonomika/de      

    2. Відповісти у зошиті на запитання:

· органи, що мають право здійснювати державну реєстрацію підприємницької діяльності;

·перелік документів, що необхідно подати для державної реєстрації підприємницької діяльності;

·порядок оформлення державної реєстрації підприємницької діяльності;

-скасування державної реєстрації підприємницької діяльності.

7

     

8

     

9