Педрада за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році.

 

Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки задоручену йому роботу, а й за всю діяльність навчального закладу.

І.П. Жерносєк

 

Перед сучасним навчальним закладом постає завдання   виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Така особистість буде ставити перед  собою завдання самовдосконалення й саморозвитку. Конкурентноспроможним може бути лише по-справжньому компетентний працівник.

Виходячи з вимог сучасного життя, у Вищому професійному училищі №7 протягом навчального року освітній процес спрямовувся на формування компетентностей учнів та розвиток їх компетенцій.

Випустити зі своїх стін таких випускників, які будуть здатні успішно розв'язувати завдання у різних сферах життєдіяльності - головне завдання, над виконанням якого працював педагогічний колектив.

На засіданні педагогічної ради розглянуто такі питання:

-        про результати роботи педагогічного колективу училища над науково-методичною проблемою «Формування та розвиток ключових компетенцій учнів через здійснення спільної пошуково-дослідницької діяльності суб’єктів  навчально-виробничого процесу»;

-  модернізація навчально-виховного процесу з метою формування гармонійної особистості учня;

-  результати моніторингових досліджень у навчально-виробничому процесі 2013/14 н.р., допуск до ДКА та переведення учнів на наступний курс;

- про роботу уповноваженої особи з питань запобігання та виявленню корупції.

З кожного розглянутого питання прийняті дієві конкретні рішення. Педагогічна рада є ефективним засобом управління, який мобілізує зусилля педагогічного колективу на реалізацію головної мети – підготовка якісного кваліфікованого робітника.

«Технології завтрашнього дня, потребують не мільйонів поверхово начитаних людей, готових працювати в унісон на безкінечних монотонних роботах, не людей, котрі виконують накази, не зморгнувши оком, усвідомлюючи, «що ціна хліба – це механічне підкорення владі», але людей, котрі можуть приймати критичні рішення, котрі можуть знаходити свій шлях у новому оточенні, котрі достатньо швидко встановлюють нові стосунки у реальності, що швидко змінюється» (О.Тоффлер).