№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Фізична культура

Харько

Тема №59. Волейбол.

Прийом м’яча після подачі. Навчальна гра.

Завдання:

Самостійне вивчення передач м’яча.

Інтернет- ресурси

https://youtu.be/HDGvd8OZOg8

2

Фізична культура

Харько

Тема №60. Волейбол.

Прийом та передача м’яча зверху в парах.

Завдання:

Самостійне вивчення передач м’яча.

Інтернет- ресурси

https://youtu.be/HDGvd8OZOg8

3

Інформатика

Гринько

Тема 2 . Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних.

Урок 9 Пошук та збір наборів даних. Соціальні аспекти масштабного аналізу даних

https://pidruchnyk.com.ua/434-nformatika-rven-standartu-rivknd-lisenko-chernkova-shakotko-10-klas.html
опрацювати тему за посиланням
відповісти на контрольні питання у зошиті

4

Основи правових знань

Морванюк

Тема уроку №10: Подання позову.

Опрацювати матеріал за посиланням

https://vl.arbitr.gov.ua/sud5004/pres-centr/publications/399401/

Запишить у зошиті:

що повинна містити позовна заява

5

Історія України

Харіна

Тема №27: Зростання соціальної та національної активності українського суспільства наприкінці 80-х років. Особливості розвитку культури

Завдання:

1.Опрацювати 19 параграф підручника, с. 159-164.

2.Дати відповіді на запитання:

1.Що спонукало до зростання національног руху в цей період?

2.Які національні громадські організації та об’єднання цього періоду ви знаєте і чим вони займались?

3.У чому виявились релігійні проблеми цього періоду?

3.Виконати завдання 1-4, с.166

6

Історія України

Харіна

Тема №28: Декларація про державний суверенітет України. Революція на граніті

Завдання:

1.Опрацювати 20 параграф підручника, с.167-173.

2.Проаналізувати таблицю-схему на с. 173.

3.Виконати завдання на с. 174 (1-7)

7

     

8

Консультація з української літератури Харіна

Тема: Проза 20-30-х років 20 ст. Ю. Яновський. Роман «Майстер корабля»

Завдання:

1.Повторити вивчений матеріал.

2.Виконати тестові завдання 1-12, с.73-74

9

Консультація з української літератури Харіна

Тема: Проза 20-30-х років 20 ст. В. Підмогильний «Місто»

Завдання:

1.Повторити вивчений матеріал.

2.Підготуйте повідомлення на тему: «Київ 1920-х років: культура, освіта, технічний прогрес» (за бажанням)