№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Фізика і астрономія

Борчик

Урок № 65.  Лабораторна робота №7

“Вимірюваня довжини світлової хвилі”

Завдання:

1. Вивчити теорію до лабораторної роботи за посиланням https://studopedia.ru/19_353893_laboratorna-robota--.html

2. Ретельно вивчити методику експеремента за посиланням https://studopedia.ru/19_353893_laboratorna-robota--.html

3. Дайте відповідь на питання:

1. В чому полягає явище інтерференції світла?

2. Які джерела світла називаються когерентними?

3. За яких умов при інтерференції світла спостерігається його підсилення? послаблення?

4. Що називається дифракцією світла? За яких умов вона спостерігається? Чим дифракція відрізняється від інтерференції світла?

5. Виведіть формулу дифракційної решітки.

6. Що таке постійна решітки

7. Як ви розумієте порядок спектру?

8. Що таке довжина хвилі?

9. Запишіть формулу зв’язку довжини хвилі з частотою світла.

10. Випишіть з будь-якого посібника значення довжин хвиль для семи основних кольорів спектру.

2

Фізика і астрономія

Борчик

Урок № 66.  Формула Планка. Світлові кванти

Завдання:

1. Прочитати  § 42 (стор. 165-167) з підручника В.Д. Сиротюк ˝Фізика і астрономія  11 клас˝ ( рівень стандарту) .  Скачати: https://pidruchnyk.com.ua/689-fizyka_11_syrotjuk.html

2. Дайте відповідь на питання:

1. У чому полягає гіпотеза М. Планка?

2. Як розрахувати енергію кванта випромінювання?

3. Який внесок зробив А. Ейнштейн у розвиток квантової теорії світла?

4. Що таке фотон? Які його властивості? 

3

Захист Вітчизни

Румянцев

Єдина державна система цивільного захисту та її складові. Законодавче та нормативно-правове забезпечення її функціонування. Опрацювати матеріал параграф 39 стор.180-182 підручник 1. Домашнє завдання. Опрацювати питання 1-4 стор.182 і створити конспект. https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vtchizni-dlya-hlopcv-gerasimv-pashko-fuka-schirba-10-klas.html

4

Захист Вітчизни

Румянцев

Єдина державна система цивільного захисту та її складові. Законодавче та нормативно-правове забезпечення її функціонування. Опрацювати матеріал параграф 39 стор.180-182 підручник 1. Домашнє завдання. Опрацювати питання 1-4 стор.182 і створити конспект. https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vtchizni-dlya-hlopcv-gerasimv-pashko-fuka-schirba-10-klas.html

5

Загальні основи педагогіки

Нестерчук

Тема уроку № 36: Особливості фізичного розвитку 

Завдання:

1.      Опрацювати матеріал за посиланням

https://childdevelop.com.ua/articles/develop/3261/

2.      Відповісти у зошиті на запитання:

·  мовлене вий та когнітивний розвиток третього року життя;

·  руховий розвиток та розвиток моторики;

·  емоційний і соціальний розвиток;

·  ознаки відставання в розвитку дитини

6

Загальні основи педагогіки

Нестерчук

Тема уроку № 37: Розвиток наочно-дійового мислення. 

Завдання:

1.      Опрацювати матеріал за посиланням

https://pidruchniki.com/18520902/psihologiya/mislennya_yogo_vidi_doshkilnomu_vitsi

2.      Відповісти у зошиті на запитання:

·   особливості мислення дитини третього року життя;

·  формування абстрактивного мислення та поняття;

-спостереження як засіб формування наочно-дійового мислення

7

     

8

     

9