№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Виробниче навчання

Логвіна

 

2

Виробниче навчання

Логвіна

 

3

Виробниче навчання

Логвіна

 

4

Виробниче навчання

Логвіна

 

5

Виробниче навчання

Логвіна

 

6

Виробниче навчання

Логвіна

 

7

     

8

Консультації Біологія та екологія Нестерчук

Тема консультації  № 5: Агроценози, їхня структура та особливості функціонування.

Завдання:

1.Опрацювати §42  стор. 159-162 підручника вивчити основні поняття.

2.Пояснення понять:    агросистеми, агроекологія, основні екологічні проблеми сучасного землеробства.

3.Виконати завдання на порівняння природних екосистем та агросистем стор. 161.

9