№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Захист Вітчизни

Румянцев

Ручни осколочние гранаты 

https://docs.google.com/forms/d/1wMlq6UbLJu2mHosSPVNAXy2hNJ3vKGsAhccUx1VPJiQ/viewform?edit_requested=true

2

Захист Вітчизни

Румянцев

Ручни осколочние гранаты 

https://docs.google.com/forms/d/1wMlq6UbLJu2mHosSPVNAXy2hNJ3vKGsAhccUx1VPJiQ/viewform?edit_requested=true

3

Історія України Харіна

Тема уроку №23: Практичне заняття №3

Українські дисиденти – виклик системі

Завдання:

1.Опрацювати 14 параграф підручника, с. 118-124.

2.Виконати завдання 3, с.124

4

Історія України Харіна

Тема уроку №24: Узагальнення знань з теми №3:

«Україна в період системної кризи радянського ладу»

Завдання:

1.Виконати тестові завдання за розділом III

1. Складіть перелік ключових подій з історії України періоду, який ви вивчали.

2. Поясніть значення термінів і понять: «застій», «дефіцит», «розвинений соціалізм», «партійна номенклатура», «системна криза», «гельсінська група», «самвидав», «правозахисний рух», «командно-адміністративне управління».

3. Назвіть тогочасних видатних українських діячів. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України?

4. Порівняйте діяльність П. Шелеста і В. Щербицького.

5. На історичній карті покажіть:

  • а) місто, де заснували Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод;
  • б) українські міста, що стали центрами дисидентського руху;
  • в) основні місця розповсюдження дисидентами «самвидавської» літератури.
  • г) основні промислові регіони УРСР.

6. Визначте взаємозалежність суспільно-політичного та економічного життя доби «застою».

7. Якою була сутність спроб реформування командної економіки в другій половині 1960-х рр.? Чому вони зазнали краху?

8. Проаналізуйте причини активізації, засади, особливості та наслідки діяльності представників національної, правозахисної та релігійної течій дисидентського руху. Які особливості дисидентського руху 1970-х — початку 1980-х рр.?

9. Установіть, у чому полягали основні суперечності розвитку тогочасної культури. Чи переживала українська культура занепад у 1970-1980-ті роки? Свій висновок обґрунтуйте.

10. Чому в 1970-1980-ті рр. відбувався швидкий процес русифікації України?

11. Порівняйте рівень життя партійно-державної номенклатури і простих громадян у 1970-1980-ті рр.

12. Чим зумовлене посилення репресій проти дисидентів наприкінці 1970-х — на початку 1980-х рр.?

5

Основи галузевої економіки та підприємництва Гринько

Тема 2. Виробнича діяльність підприємницьких структур

Тема уроку № 7: Виробнича діяльність підприємницьких  структур.

http://www.wikipage.com.ua/1x555a.html

Робота у зошитах :

1.Виписати визначення.

2. Зробити повідомлення з теми.

Контрольні запитання:

1.       У чому полягає сутність підприємництва? .

2.       Яка мета підприємництва?

3.       Розкрийте основні функції підприємництва.

4.       Назвіть види підприємницької діяльності та охарактеризуйте їх.

5.       Охарактеризуйте виробничу діяльність підприемництва.

6

Основи галузевої економіки та підприємництва Гринько

Тема уроку № 8: Характеристика основної діяльності підприємницьких  структур.

http://www.wikipage.com.ua/1x555a.html

Робота у зошитах :

1.Виписати визначення.

2. Зробити повідомлення з теми.

Контрольні запитання:

 За якими принципами здійснюються підприємництво в Україні?

 У яких сферах діяльності підприємництво в Україні не може застосовуватися і чому?

Охарактеризуйте основну діяльність підприємництва.

7

     

8

     

9