20.03.2020

№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

 Історія України

 Харіна

 Тема уроку №26: Узагальнення знань з теми IV:

«Відновлення незалежності України»

Завдання:

1.Виконати тестові завдання за темою: «Відновлення незалежності України»

 1. Складіть перелік подій з історії України цього періоду, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення термінів і понять «перебудова», «гласність», «прискорення», «товариство «Меморіал», «Народний рух України», «Українська хвиля», «Демократичний блок», «Народна рада», «група 239», «суверенітет», «системна криза», «плюралізм», «інфляція», «андеґраунд», «неформальні організації», «путч», «національно-демократичний рух», «Революція на граніті».

3. На історичній карті покажіть:

  • а) міста, де були утворені громадські неформальні об’єднання — Український культурологічний клуб, «Товариство Лева», Українська Гельсінська спілка, товариство «Меморіал»;
  • б) населені пункти республіки, де влітку 1988 р. відбувалися мітинги;
  • в) місто, де відбувся перший в Україні політичний мітинг;
  • г) головні населені пункти, через які проходила акція «Українська хвиля» («живий ланцюг»);
  • ґ) кордони незалежної України.

4. Назвіть тогочасних видатних українських діячів. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України цього періоду?

5. Складіть синхроністичну таблицю подій в Україні, Європі та світі у 1985-1991 рр.

6. За додатковою літературою визначте, які точки зору існують щодо процесів «перебудови» в Україні і дайте їм власну оцінку.

7. Визначте і проаналізуйте основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства у 1985-1991 рр. Порівняйте процеси і явища суспільного життя в Україні та інших радянських республіках в цей період, установіть спільне й особливе.

8. Які політичні реформи були здійснені за роки «перебудови»? Охарактеризуйте їхні результати й наслідки.

9. Якими, на вашу думку, були основні причини розпаду СРСР й утворення незалежної України. Наведіть факти, що підтверджують вашу позицію.

10. Складіть розгорнутий план «Суверенізація УРСР. Проголошення незалежності України».

11. Автори дослідження «Історія України: неупереджений погляд» В. Петровський, Л. Радченко і В. Семененко вважають, що Україна здобула самостійність способом «оксамитової» антикомуністичної, демократичної революції». Якою є ваша оцінка наведеної точки зору? Аргументуйте свою позицію.

12. Підготуйте презентацію: «Здобуття Україною незалежності».

2

 Історія України

 Харіна

 Тема уроку №27: Державотворчі процеси та стан економіки

Завдання:

1.Опрацювати 22-23 параграфи підручника.

2.Виконати завдання 1-7, с. 195

3

 Основи підприємницької діяльності

 Нестерчук

 Тема уроку № 13: Ринок позичкового капіталу і форми фінансової підтримки підприємництва

Завдання:

1.   Опрацювати матеріал за посиланням

https://pidruchniki.com/1725100162903/politekonomiya/rinok_kapitalu

2.   Відповісти у зошиті на запитання:

·     поняття ринку позичкового капіталу та його види;

·     поняття позики та кредиту;

·     основні джерела позичкових коштів;

·     функції кредиту;

·     принципи кредитування;

ставка процента та фактори, що впливають на її розмір.

4

 Основи підприємницької діяльності

 Нестерчук

 Тема уроку № 14: Суб’єкти підприємницької діяльності

Завдання:

1.Опрацювати матеріал за посиланням https://pidruchniki.com/1529052752785

2.Відповісти у зошиті на запитання:

·     суб’єкти підприємницької діяльності відповідно до законодавства

України;

·     права суб’єктів підприємницької діяльності;

·     відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності;

умови здійснення підприємницької діяльності.

5

 Фізична культура

 Харько

 Тема №29. Баскетбол.

Виконання навчального нормативу з баскетболу.

Завдання:

  1. Самостійно відпрацювати  кидки м’яча з різної відстані.

Інтернет- ресурси https://youtu.be/40Va0FtD4EI

6

 Фізична культура

 Харько

 Тема №30. Баскетбол.

Контрольне заняття : Баскетбол. Спортивна гра.

Завдання:

  1. Створити  презентації на тему : «Український баскетбол на сучасному етапі розвитку».

7

 

 

 

8

 

 

 

9