№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Виробниче навчання

Ковальова

Урок №21. Технологія обслуговування  ел. приводів,  заміна деталей..   

Завдання:

 Опрацювати матеріал за посиланням

https://electricalschool/info;  https:/electromaster.сom, www.electrolibrary.info;  електронний журнал “Я -  електрик” випуск №149 стр. 34 - 38

“Технологія електромонтажних робіт”В.В. Чорна, С.В. Чорний. стр. 241-246.

“Освітлювальне і силове електроустаткування монтаж і обслуговування”  М.В. Принц, В.М. Цимбалістий..стр. 256 - 261

Відповісти у зошиті на запитання:

1.Які  основні етапи обслуговування  ел. приводів?                                                           2.Опишіть пускорегулюючі апарати для керування ел. двигунами.

3. Яке призначення автоматів у мережі вище 1000 в.?

4. Які інструменти використовуються при  обслуговування  ел. приводів?

5. Які особливості  заміни деталей?

6  Виконайте інструкційно-технологічну карту  з технології обслуговування  ел. приводів. 

7. Опишіть техніку безпеки при виконанні ел. монтажних робіт.

2

Виробниче навчання

Ковальова

_""_

3

Виробниче навчання

Ковальова

_""_

4

Виробниче навчання

Ковальова

_""_

5

Виробниче навчання

Ковальова

_""_

6

Виробниче навчання

Ковальова

_""_

7

     

8

     

9