№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Фізична культура

Харько

Тема №89. Футбол.

Ведення м’яча зі зміною напрямку. Навчальна гра

Завдання:

Самостійно відпрацювати  передачі м’яча різними способами.

Інтернет- ресурси

https://youtu.be/9e54Nj1XZOM

2

Фізична культура

Харько

Тема №90. Футбол.

Ведення м’яча зі зміною напрямку. Ведення м’яча із за бокової.

Завдання:

Самостійно вивчити правила безпеки з футболу.

Інтернет- ресурси

disted.edu.vn.uacourses

3

Хімія

Нестерчук

Тема уроку № 69: Розрахункові задачі. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

Завдання:           

1.Опрацювати матеріал за посиланням

https://history.vn.ua/pidruchniki/savchin-chemistry-11-class-2019-standard-level/16.php

1.  Розібратися з порядком вирішення задач.

3.Виконати  у зошиті вправи № 4,5,6,7,8

4

Хімія

Нестерчук

Тема уроку № 70: Підсумковий урок.

Завдання:

Підготувати презентації  за темами (навести приклади вирішення задач, основні формули, та скласти і вирішити на слайдах по 5 задач за обраною темою):

1.            Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

2.Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

5

Загальні осн.педагогіки

Нестерчук

Тема уроку № 52: Контрольна робота 

Завдання:

Контрольна робота № 2

Варіант 1

1.   Особливості фізичного розвитку дитини третього року життя.

2.   Моральний розвиток дитини третього року життя.

3. Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку.

Варіант 2

1. Розвиток наочно-дійового мислення дитини третього року життя.

2.Трудовий розвиток дитини третього року життя.

3. Формування особистості в ранньому віці

6

Загальні осн.педагогіки

Нестерчук

Тема уроку № 53: Предмет методики ознайомлення дітей з довкіллям.

1.Опрацювати матеріал за посиланням

https://studfile.net/preview/7373728/

2.Відповісти у зошиті на запитання:

·   предмет методики;

· поняття довкілля;

види довкілля.

7

Захист Вітчизни

Румянцев

 

8

     

9