№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Осн.галузевої економіки

Гринько

Тема 3 . Ефективність використання виробничих фондів

Урок 13 Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання..

https://pidruchniki.com/10310208/ekon

опрацювати тему за посиланням

скласти контрольні питання у зошиті

Задача для самостійного вирішення:

Визначте первісну вартість комп'ютера, за якою його візьмуть на баланс підприємства, якщо ціна його закупівлі за контрактом склала 3600 грн разом із податком на додану вартість (ПДВ). Крім того, підприємство понесло транспортні витрати в розмірі 115 грн, а також були викликані фахівці з налагодження комп'ютера для встановлення спеціалізованого програмного забезпечення. Виклик фахівця обійшовся підприємству в 80 грн.

2

Осн.галузевої економіки

Гринько

Тема 3 . Ефективність використання виробничих фондів

Урок 14 Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства.

https://studfile.net/preview/5397241/

опрацювати інформацію за посиланням

скласти на контрольні питання у зошиті

3

Інформаційні технології

Гринько

ТЕМА 2. Прикладне програмне забезпечення

Урок 11 ЛПР 6 Системи опрацювання текстів

http://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/ind

опрацювати інформацію за посиланням

виконати практичне завдання,

відповісти на контрольні питання у зошиті

1. Якими можливостями володіє текстовий редактор?

2. Опишіть послідовність дій для створення документа.

3. З яких елементів складається вікно ТР?

4. З яких пунктів складається головне меню програми?

5. Як зберегти документ у потрібній папці?

6. Що таке текстовий редактор?

7. Опишіть правила введення тексту.

8. Яка різниця між режимами вставляння символів і заміщення?

9. Що таке редагування тексту?

10. Які кнопки є на стандартній панелі?

11. Які кнопки є на панелі форматування?

4

Інформаційні технології

Гринько

ТЕМА 2. Прикладне програмне забезпечення

Урок 12 Електронні таблиці (ЕТ), їх призначення. Опрацювання табличної інформації.

http://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php

Домашнє завдання - скласти конспект у зошиті, виконати практичну частину.

5

Хімія

Нестерчук

Тема уроку № 19: Розрахункові задачі Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

Завдання:

1.Повторити  §11 стор. 60-65 розібратися з порядком вирішення задач.

2.Виконати  у зошиті вправи № 85, 86, 87, 88

6

Хімія

Нестерчук

Тема уроку № 20: Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

Завдання:

1.Повторити  §13  стор. 73-79 підручника вивчити основні поняття.

2.Записати у зошит основні поняття формули хімічних реакцій: хімічні джерела струму, виникнення електричного струмі в гальванічному елементі.

3.Виконати  у зошиті вправи № 100, 101

4.Обрати одну з запропонованих тем та скласти презентацію

Навчальні проекти

1. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

2.  Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

7

Захист Вітчизни

Румянцев

 

8

     

9