№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Хімія

Нестерчук

Тема уроку № 31: Розрахункові задачі Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

Завдання:

1.Повторити  §22 стор. 128-132 розібратися з порядком вирішення задач.

2.Виконати  у зошиті вправи № 170,171,172,173

2

Хімія

Нестерчук

Тема уроку № 32. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

Завдання:

Підготувати повідомлення за темами:

1.  Алотропія.

2.  Явище адсорбції.

3.  Застосування неметалів.

Кислотні дощі.

3

Фізична культура

Харько

Тема №79Баскетбол.

Ведення та передача м’яча в русі зі зміною напрямку.

Завдання:

Самостійне вивчення передач м’яча.

Інтернет- ресурси https://youtu.be/wwrXq6Mu1fk

4

Фізична культура

Харько

Тема №80Баскетбол.

Виконання стандартного кидка у кошик. Навчальна гра.

Завдання:

Самостійно відпрацювати  кидки м’яча з різної відстані.

Інтернет- ресурси https://youtu.be/40Va0FtD4EI

5

Безпека життедіяльності

Морванюк

Тема уроку № 24. Види тероризму.

Опрацювати матеріал за посиланням

https://studfile.net/preview/5056415/page:21/

Законспектувати у зошиті основні поняття.

6

Безпека життедіяльності

Морванюк

 Тема уроку № 25. Класифікація об'єктів щодо забезпечення захисту від терористичних дій.

Опрацювати матеріал за посиланням

https://studfile.net/preview/8074481/page:3/

Відповісти у зошиті на запитання:

1.Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини.

2.Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров'я людини.

7

Всесвітня історія

Харніа

Тема №30: Виникнення та розгортання «холодної війни»

Завдання:

1.Опрацювати 19 параграф підручника, с. 176-178.

2.Скласти опорний конспект уроку

8

     

9