№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Безпека життєдіяльності

Морванюк

Тема уроку № 11: Біологічні небезпеки.

Опрацювати матеріал за посиланнямhttps://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/ZHelibo-YE.P.-Bezpeka-zhittyediyalnosti.pdf  п.4.2.2.

Самостійно опрацювати, скласти конспект

2

Безпека життєдіяльності

Морванюк

Тема уроку № 12: Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб.

Опрацювати матеріал за посиланням

https://studfile.net/preview/8073093/page:12/

Записати у зошиті основні поняття

3

Захист Вітчизни

Румянцев

Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій Опрацювати матеріал параграф 40 стор.183-188 підручник 1. Домашнє завдання. Опрацювати питання 1,4,6 стор.188 і створити конспект.https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vtchizni-dlya-hlopcv-gerasimv-pashko-fuka-schirba-10-klas.html

4

Захист Вітчизни

Румянцев

Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій Опрацювати матеріал параграф 40 стор.183-188 підручник 1. Домашнє завдання. Опрацювати питання 1,4,6 стор.188 і створити конспект.https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vtchizni-dlya-hlopcv-gerasimv-pashko-fuka-schirba-10-klas.html

5

Інформатика

Гринько

Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві.

Урок 3: Інформаційна безпека. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення

https://pidruchnyk.com.ua/434-nformatika-rven-standartu-rivknd-lisenko-chernkova-shakotko-10-klas.html

Опрацювати ст підручника 10-14

Відповісти на питання ст. 14

6

Інформатика

Гринько

Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві.

Урок 4: Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього.

https://pidruchnyk.com.ua/434-nformatika-rven-standartu-rivknd-lisenko-chernkova-shakotko-10-klas.html

Опрацювати ст підручника 15-18

Відповісти на питання ст. 18

7

Біологія і екологія

Нестерчук

Тема уроку № 41: Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини.

Завдання:

1.  Опрацювати §26 стор. 96-99 підручника вивчити основні поняття.

2.  Записати у зошит основні поняття: навколишнє середовище, абіотичне середовище, біотичне середовище, антропічне середовище.

3. Скласти у зошиті таблицю  «Приклади впливу чинників навколишнього середовища на здоров’я людини»

8

Біологія і екологія

Нестерчук

Тема уроку № 42: Імунна система людини, особливості її функціонування. Імунокорекція. Імунотерапія.

Завдання:

1.  Опрацювати §27-28 стор. 100-106 підручника вивчити основні поняття.

2.  Записати у зошит основні поняття: імунна система, імунна відповідь, антигени, антитіла, імунокорекція, імунотерапія, імунобіологічні препарати.

3. Скласти у зошиті таблицю  «Характеристика імунної системи людини»

9