№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Всесвітня історія

Харіна

Тема №21: Китай

Завдання:

1.Опрацювати 22 параграф підручника, с.101-105.

2.Запитання та завдання на с. 105 (1-14)

2

Всесвітня історія

Харіна

Тема №22: Індія

Завдання:

1.Опрацювати 23 параграф підручника, с.105-108.

2.Запитання та завдання на с. 108 (1-11)

3

Фізична культура

Харько

Тема №101.Футбол.

Передача м’яча партнеру після ведення та зупинки.

Завдання:

Самостійно відпрацювати  передачі м’яча різними способами.

Інтернет- ресурси

https://youtu.be/9e54Nj1XZOM

4

Фізична культура

Харько

Тема №102.Футбол.

Ведення м’яча зі зміною напрямку. Навчальна гра

Завдання:

Самостійно відпрацювати  передачі м’яча різними способами.

Інтернет- ресурси

https://youtu.be/9e54Nj1XZOM

5

Осн.апаратного забезпечення ПК

Ратушняк

Тема: Модем.

http://um.co.ua/8/8-2/8-218751.html

 Законспектувати основні поняття.

6

Осн.апаратного забезпечення ПК

Ратушняк

Тема: Мультимедійне обладнання.

https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/%D0%A

 Законспектувати основні поняття.

7

Основи підприємн.діяльності

Нестерчук

Тема уроку № 13:  Сутність і організація заробітної плати.

Завдання:

1.Опрацювати матеріал за посиланням

https://pidruchniki.com/18930414/ekono

2.Відповісти у зошиті на запитання:

·  поняття заробітної плати;

·  грошова оцінка заробітної плати;

·  форми заробітної плати;

організація заробітної плати.

8

     

9