23.03.2020

№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Загальні основи педагогіки

Секкер

Тема уроку № 40. Сенсорне виховання.

Завдання:

1.Опрацювати матеріали за посиланнями:

http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=374

https://www.pedrada.com.ua/article/2324-sensorniy-rozvitok-dtey-rannogo-vku

2. Відповісти на питання:

1. У чому полягає сенсорний розвиток дитини третього року життя?

2.Які основні завдання сенсорного розвитку дітей третього року життя?

2

Загальні основи педагогіки

Секкер

Тема уроку № 41.  Дидактичні ігри для розвитку сенсорних еталонів.

Завдання:

1.Опрацювати матеріал за посиланням:

https://vseosvita.ua/library/vpliv-didakticnih-igor-na-sensornij-rozvitok-ditej-rannogo-viku-128013.html

2. Відповісти на питання:

1.Які основні завдання та функції сенсорних дидактичних ігор?

2.Які є різновиди сенсорних дидактичних ігор для розвитку дітей третього року життя?

3

Загальні основи педагогіки

Секкер

Тема уроку № 42. Особливості засвоєння дітьми правил поведінки.

Завдання:

1.Опрацювати матеріал за посиланням:

https://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14574/

2. Відповісти на питання:

1.Які особливості засвоєння дітьми третього року життя правил поведінки?

2.Які найбільш ефективні способи засвоєння правил поведінки дітьми третього року життя?

4

Загальні основи педагогіки

Секкер

Тема уроку № 43. Взаємовідносини з дорослими, однолітками.

Завдання:

1.Опрацювати матеріали за посиланнями:

https://childdevelop.com.ua/articles/develop/8714/

https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/

2. Відповісти на питання:

1.Назвати причини труднощів у взаєминах з однолітками дітей третього року життя. До чого призводять труднощі у спілкуванні з однолітками?

2.Як впливає спілкування з дорослими  на розвиток дитини третього року життя?

5

Етика та етикет

Ратушняк

Тема: Столовий етикет

https://ukrbukva.net/52930-Stolovyiy-etiket.html

Законспектувати.

6

Етика та етикет

Ратушняк

Тема: Соціально - психологічна адаптація няньки у новому середовищі

https://studfile.net/preview/6327410/page:8/

Законспектувати

7

     

8

     

9