№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Біологія і екологія

Нестерчук

 Тема уроку № 39: Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння та наркотиків.

Завдання:

1.  Опрацювати §2-24  стр. 80-91 підручника вивчити основні поняття.

2.  Скласти у зошиті таблицю «Негативний вплив алкоголю на здоров’я людини»

3.  Скласти у зошиті таблицю «Негативний вплив тютюнокуріння на організм людини»

4. Скласти у зошиті таблицю «Причини залежності від психоактивних речовин»

2

Біологія і екологія

Нестерчук

Тема уроку № 40: Вплив стресових факторів на організм людини.

Завдання:

1.  Опрацювати §25 стр. 92-95 підручника вивчити основні поняття.

2.  Записати у зошит основні поняття: стресові чинники, стрес-система, загальний адаптаційний синдром.

3. Скласти у зошиті схему «Вплив стресорів на організм людини»

3

Всесвітня історія

Харіна

Тема уроку №16: Демократичні революції

Завдання:

1.Опрацювати 11-12 параграфи підручника, с.104 – 109.

2. Скласти опорний конспект за темами уроку

4

Всесвітня історія

Харіна

Тема уроку №17: Політичні, економічні, соціальні та національні трансформації

Завдання:

1.Опрацювати відповідний матеріал підручника (розділ 5, с. 112 – 115).

2.Скласти опорний конспект з теми уроку.

3.Пояснити історичні поняття «перебудова», «гласність», ««оксамитова» революція», «шокова терапія» тощо

5

Фізика і астрономія

Борчик

Урок № 35.  Магнітне поле

Завдання:

1. Прочитати  § 14 (стор. 53-57) з підручника В.Д. Сиротюк ˝Фізика і астрономія  11 клас˝ ( рівень стандарту) .  Скачати: https://pidruchnyk.com.ua/689-fizyka_11_syrotjuk.html

2. Дайте відповідь на питання:

1. У чому полягає дослід Г. К. Ерстеда?

2. Дайте визначення магнітного поля.

3. Опишіть дослід на підтвердження того, що в магнітному полі на провідник зі струмом діє сила.

 4. Дайте визначення магнітної індукції. Якою є її одиниця в СІ?

 5. Які є способи визначення напрямку вектора магнітної індукції?

б. Що називають лініями магнітної індукції?

 7. Яке магнітне поле називають однорідним? неоднорідним? Наведіть приклади

6

Фізика і астрономія

Борчик

Урок № 36.  Сила Ампера

Завдання:

1. Прочитати  § 15 (стор. 57-59) з підручника В.Д. Сиротюк ˝Фізика і астрономія  11 клас˝ ( рівень стандарту) .  Скачати: https://pidruchnyk.com.ua/689-fizyka_11_syrotjuk.html

2. Дайте відповідь на питання:

1. Дайте визначення сили Ампера. За якою формулою її розраховують? Як визначають її напрямок?

 2. Виведіть формулу для визначення моменту сил, що діють на рамку зі струмом з боку магнітного поля. За якого положення рамки момент сил дорівнює нулю? є максимальним?

Обґрунтуйте свою відповідь.

3. Опишіть принцип дії електричного двигуна постійного струму.

7

Хімія

Нестерчук

Тема уроку № 12. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

Завдання:

Підготувати повідомлення за темами:

1.Ковалентний хімічний зв'язок.

2.Йонний хімічний зв'язок.

3.Металічний, водневий хімічні зв’язки.

4.Кристалічний і аморфний стани твердих речовин

8

Хімія

Нестерчук

Тема уроку № 13: Самостійна робота з теми: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Хімічний зв’язок і будова речовини».

Завдання:

1.   Перейти за посиланням на сайт  та виконати запропоновану роботу

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-11-klas-periodichniy-zakon-i-periodichna-sistema-himichnih-elementiv-himichniy-zv-yazok-i-budova-rechovini-127295.html

9