24.03.2020

 

№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Бухгалтерський облік

Ратушняк

Тема: ЛПР № 92 Звіт “Баланс”(Ф-1)

http://lib.iitta.gov.ua/9931/1/1_

2

Бухгалтерський облік

Ратушняк

Тема: ЛПР № 93 Звіт про фінансові результати (Ф-2)

http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3037/1  тема 3

3

Осн.гал.екон.і підприємництва

Гринько

Тема 5. Організація і оплата праці

Тема уроку № 15. Розв’язання практичних завдань професійного спрямування.

https://multiurok.ru/files/mietodichna-rozrobka-uroku-z-tiemi-orghanizatsiia.html

Завдання:

Скласти задачу з нарахування заробітної плати:

1. Особі, що працює погодинно;

2. Робітнику що отримеє заробітну плату за виконаний обсяг робіт.

4

Осн.гал.екон.і підприємництва

Гринько

Тема 6. Основи менеджменту

Тема уроку № 16 Організаційні основи діяльності підприємства

https://pidruchniki.com/1548060650950/menedzhment/sutnist_zmist_menedzhmentu

Робота у зошиті:

1. Виписати визначення

2. Зробити висновок щодо значення менеджменту для галузевої економіки.

3. Скласти контрольні питання з теми.

5

     

6

     

7

     

8

     

9