№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Іноземна мова

Королькова

Тема уроку: Шкідливі звички

Завдання:

1.перевесті пісню https://www.youtube.com/watch?v=c93uKVhkB8s

2.зробити таблицю перерахувати погані звички

3.зробити презентацію на тему уроку

2

Іноземна мова

Королькова

Тема уроку : Життя молоді в Україні.

Завдання:

1.Опрацювати матеріалhttps://www.youtube.com/watch?v=M_Nb7b5bLdo

2.Вивчити ЛО теми

3.Підготувати повідомлення

3

Історія України

Харіна

Тема уроку №30: Конституційні зміни, суспільно-політичне життя України у 2010-2013 рр.

Завдання:

1.Опрацювати 25 параграф підручника, с. 207-212.

2.Виконати завдання на с. 212

4

Історія України

Харіна

Тема уроку №31: Узагальнення знань за розділом V. Становлення України як незалежної держави

 1. Складіть перелік подій, що відбулися за роки незалежності, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: незалежність, ринкова економіка, приватизація, гіперінфляція, багатовекторність, інтеграція, «помаранчева революція».

3. Визначте здобутки і прорахунки політики президентів України: Л. Кравчука, Л. Кучми, В. Ющенка.

4. У чому полягає суперечливість процесу розбудови незалежної держави в Україні? Як це пов’язано з особливостями політичного й економічного життя?

5. Покажіть на карті: а) адміністративно-територіальний устрій України; б) країни, що мають спільний кордон з Україною; в) території, які призвели до гострих конфліктів України із сусідніми державами; г) співвідношення політичних сил в Україні під час президентських та парламентських виборів.

6. Складіть розповідь про соціально-економічне становище, повсякденне життя, настрої населення та психологічний клімат у суспільстві за роки незалежності. Охарактеризуйте основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства кінця XX — початку XXI ст.

7. Якими були основні напрями зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції?

8. Порівняйте шляхи і прояви процесів духовного й національного відродження українського народу в період «перебудови» й початку розвитку Української держави.

9. Чому Україні не вдалося стати членом ЄС або НАТО в час, коли більшість країн Східної Європи стали членами цих організацій?

10. Чим була зумовлена активність України в миротворчих місіях ООН?

11. Чому процеси модернізації України відбувалися вкрай повільно?

12. Обговоріть у групах. Що зумовило неспроможність України 2005—2010 рр. здійснити поворот у зовнішній політиці на Захід?

 Завдання:

Повторити матеріал теми

5

Основи підприємн.діяльн.

Нестерчук

Тема уроку № 17: Припинення підприємницької діяльності

Завдання:

1.   Опрацювати матеріал за посиланням

https://pidruchniki.com/11510513/pravo/pripinennya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti

2.   Відповісти у зошиті на запитання:

·     добровільне та примусове припинення підприємницької діяльності;

·     тимчасове та остаточне припинення підприємницької діяльності;

·     реорганізація підприємства;

-ліквідація підприємницької діяльності.

6

Основи підприємн.діяльн.

Нестерчук

Тема уроку № 18: Засновницькі документи та їх підготовка

Завдання:

1.   Опрацювати матеріал за посиланням

https://westudents.com.ua/glavy/23352-1-zasnovnitsk-dokumenti-ta-h-pdgotovka.html

2.   Відповісти у зошиті на запитання:

·     перелік засновницьких документів;

·     поняття статуту підприємства та його розділи;

·     поняття установчого договору та його розділи;

-умови укладання установчих документів. ості.

7

     

8

     

9