ПРОГРАМА  РОЗВИТКУ

 Державного навчального закладу «Вище професійне училище №7, м. Миколаїв»

Мета: інноваційні процеси та якісні зміни; створення умов для забезпечення якості освітнього процесу; забезпечення ринку праці кваліфікованими, конкурентоспроможними робітничими кадрами; подолання дисбалансу у кваліфікованих робітниках на ринку праці та ринку освітніх послуг.

Шляхи реалізації:

  • розвиток освітньої потужності та конкурентоспроможності навчального закладу як діючої системи впровадження освітньої діяльності, здатної успішно виконувати покладені державою функції, адекватної до сучасних змін на ринку праці, запитів замовників кадрів та населення регіону;
  • моніторинг регіонального ринку праці з метою визначення потреб у кваліфікованих робітниках;
  • забезпечення доступу до якісного професійного навчання громадян відповідно до їх покликань, інтересів та здібностей ;
  • науково – методичне забезпечення реалізації професійної та загальноосвітньої підготовки громадян;
  • виконання функцій і завдань щодо відповідальності за життя і здоров’я учнів,слухачів,працівників училища;
  • врахування індивідуальних особливостей кожного,об’єктивність, доцільність,та толерантність.

Для досягнення цієї мети колектив училища співпрацює з усіма зацікавленими сторонами: учнями та їх батьками; випускниками ЗОНЗ, які мають інтерес до здобуття сучасної професійної освіти; роботодавцями-замовниками кадрів та органами влади, що зацікавлені у підготовці конкурентоспроможних робітників з високою мотивацією до праці; соціальними партнерами.

Принципами діяльності училища є пріоритетність суспільних цінностей, демократизація навчального процесу, впровадження новітніх технологій навчання, досягнення високого рівня якості навчально-виробничого та виховного процесу, гуманізація і гуманітаризація, динамізм розвитку, безперервність і ступеневість освіти, розвиток відповідальності та самостійності.

Найбільш важливим зараз є об’єктивна необхідність інтенсифікації та оптимізації навчально-виробничого і виховного процесу, широке впровадження перспективного педагогічного досвіду, досягнень науково-технічного прогресу в практику роботи колективу, ефективна діяльність закладу через визначені напрями діяльності.

Формування учнівського колективу, активної життєвої позиції учнів – одне з головних завдань педагогічного колективу. Важливе місце у цьому напрямі займає організація роботи учнівського самоврядування.

Дбаючи про розвиток творчих здібностей учнів, їх зайнятості в позаурочний час протягом року організовувати різноманітні конкурси, виставки поробок, святкові заходи тощо.

Мотивація персоналу до роботи, фактор самостійності та відповідальності працівників, підвищення їх професіоналізму, творчості – основні чинники альтернативних шляхів розвитку училища.

З метою формування прозорої потреби у кваліфікованих робітниках оновити систему роботи Дорадчого комітету училища. Також приймати участь у різнопланових заходах району і міста з метою позиціювання шляхом створення стійких уявлень про училище та освітні послуги, які може надавати заклад.

Продовжити співпрацю з Миколаївським обласним центром зайнятості, організовувати навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. Така форма роботи вирішить проблему для осіб, які уже мають певний освітньо-кваліфікаційний рівень.

Продуктивна співпраця із ЗОШ Корабельного району м. Миколаєва – здійснення допрофесійної підготовки учнів 10-их та 11-их класів з галузевих напрямів (енергетика, медицина, інформаційно-комунікаційні технології) - сприяє формуванню позитивного іміджу навчального закладу. Пріоритетним напрямом є пошук більш розгорнутих форм розвитку широкого спектра пізнавальних і професійних інтересів, освітніх компетенцій, які забезпечать учням ЗОШ успішність у майбутній професійній діяльності

Одним з основних завдань колективу є удосконалення комплексно-методичного та матеріально-технічного забезпечення професій відповідно до державних стандартів ПТО. Реалізація в навчально-виробничому процесі дидактичного принципу фундаментальності освіти та його професійної спрямованості – є одним із чинників покращення діяльності у сфері модернізації навчально-матеріальної бази, оновлення навчальних приміщень.

Чіткий розподіл функціональних обов’язків між членами колективу забезпечення колегіальності при вирішенні важливих для життєдіяльності навчального закладу питань сприяє створенню ефективної моделі управління.

Популяризація закладу, профорієнтаційна робота з учнівською молоддю один з головних напрямів роботи училища. Модифікована система профорієнтаційної роботи сприятиме зростанню статусу училища, розвитку освітньої потужності та конкурентоспроможності навчального закладу як діючої системи впровадження освітньої діяльності.

Використання сучасних мультимедійних технологій у викладання окремих блоків предметів за всіма професіями забезпечить якість навчально-виробничого і виховного процесу в училищі при мінімальних моральних та економічних затратах.

Організовувати роботу навчального закладу як освітньої спілки, сприяючи розвитку партнерських стосунків з батьками учнів і широкою громадськістю; розвивати у педагогічного персоналу здатність до успішного втілення інновацій, виправляти недоліки, якщо вони трапляються; бути принциповими у вирішенні проблем.