№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Осн.галузевої економіки

Гринько

Тема 2 . Виробнича діяльність підприємницьких структур.

Урок 11 Структура БП.

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/econom_pidpr/18887/

опрацювати тему за посиланням

скласти контрольні питання у зошиті

2

Осн.галузевої економіки

Гринько

Тема 2 . Виробнича діяльність підприємницьких структур.

Урок 12 Створення БП.

https://buklib.net/books/33587/

за зразком створити бізнес план власного малого підприємства

відповісти на контрольні питання у зошиті

3

Інформаційні технології

Гринько

ТЕМА 2. Прикладне програмне забезпечення

Урок 9 ЛПР 5  Робота з графічними файлами

http://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/inde

опрацювати інформацію за посиланням

Дати відповіді на запитання 1. Що ми сьогодні вивчали на уроці? 2. Що таке комп'ютерна графіка? 3. Де застосовується комп'ютерна графіка? 4. Класифікація комп'ютерної графіки. 5. Як формується зображення растрової графіки? А як векторної? 6. Переваги та недоліки растрової графіки. 7. Переваги та недоліки векторної графіки. 8. Найпоширеніші редактори векторної і растрової графіки? 9. Як відрізнити за зображенням растрову графіку від векторної?

4

Інформаційні технології

Гринько

ТЕМА 2. Прикладне програмне забезпечення

Урок 10 Системи опрацювання текстів. Робота з об’єктами у середовищі текстового редактора.

http://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/%D0%

Домашнє завдання - скласти конспект у зошит

5

Фізична культура

Харько

Тема №61. Волейбол.

Прийом та передача м’яча зверху, знизу, на стінку. Навчальна гра.

Завдання:

  1. Самостійне вивчення передач м’яча.

Інтернет- ресурси

https://youtu.be/HDGvd8OZOg8

6

Фізична культура

Харько

Тема №62. Волейбол.

Подвійне блокування, верхня пряма подача. Навчальна гра.

Завдання:

  1. Самостійне вивчення подач м’яча.

Інтернет- ресурси

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o

 

 

7

     

8

     

9