№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Читання креслень

Сидорика

 

2

Електроматеріало-знавство

Сидорика

Тема уроків № 37, 38, 39, 40, 41, 42: Електронні підсилювачі. 

Класифікація та призначення електронних підсилювачів.

Основні параметри та характеристики підсилювачів.

Зворотні зв'язки у підсилювачах.  Їх вплив на показники роботи підсилювачів.  Стабілізація параметрів режиму роботи підсилювачів за допомогою негативного зворотного зв'язку. 

АЧХ підсилювачів зі зворотними зв'язками та без них.

Завдання:

1. Опрацювати матеріал за посиланням: Електротехника з

основами промислової електроніки. А.М. Гуржій, та ін.

Розділ 15,  §§ 15.1 - 15.4. с.318-335.

2. Відповісти у зошиті на запитання:

-  що визначає амплітудна характеристика підсилювача;

- які види зв'язку існують та які застосовують у підсилювачах;

- як впливає тип зворотного зв'язку на стабільність коефіцієнта

підсилення, вхідний та вихідний опір підсилювача.

- для чого необхідно стабілізувати режим роботи підсилювача,

чому для цього використовують негативні зворотні зв'язки- що таке амплітудно-частотна характеристика підсилювача, для

чого вона потрібна та які вимоги до неї.

3.Усі питання, уточнення, пояснення та роботи надсилати на адресу: isn23490@gmail.com

3

Електроматеріало-знавство

Сидорика

4

Електротехніка з осн. пром. електр.

Сидорика

5

Електротехніка з осн. пром. електр.

Сидорика

6

Електротехніка з осн. пром. електр.

Сидорика

7

Електротехніка з осн. пром. електр.

Сидорика

8

     

9