№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Захист Вітчизни

Румянцев

Алгоритм з надання домедичної допомоги у секторі обстрілу

Опрацювати матеріал параграф 8 стор.122-126 підручник 2. Домашнє завдання. Опрацювати питання 1-3 стор.145 і створити конспект. 23.03 гр252 Єдина державна система цивільного захисту та її складові. Законодавче та нормативно-правове забезпечення її функціонування. Опрацювати матеріал параграф 39 стор.180-182підручник 1. Домашнє завдання. Опрацювати питання 1-4 стор.182 і створити конспект. https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vt

2

Захист Вітчизни

Румянцев

Єдина державна система цивільного захисту та її складові. Законодавче та нормативно-правове забезпечення її функціонування. Опрацювати матеріал параграф 39 стор.180-182підручник 1. Домашнє завдання. Опрацювати питання 1-4 стор.182 і створити конспект. https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vtchizni-

3

Історія України

Харіна

 Тема уроку №28: Відносини України з ЄС, НАТО, США та Росією

Завдання:

1.Опрацювати 24 параграф підручника, с. 196-201.

2.Скласти опорний конспект уроку

4

Історія України

Харіна

Тема уроку №29: Президентські вибори 2004 р. Помаранчева революція. Суспільно-політичне життя України в 2005-2009 рр.

Завдання:

1.Опрацювати 24-25 параграфи пілручника.

2.Виконати завдання 1-6, с. 206

5

Основи підприємн.діяльн.

Нестерчук

Тема уроку № 15: Обмеження у здійсненні  підприємницької діяльності

Завдання:

1.   Опрацювати матеріал за посиланням

https://pidruchniki.com/1281041952788/ekon

2.   Відповісти у зошиті на запитання:

·види діяльності, що можуть здійснювати тільки державні підприємства;

·     види діяльності, що потребують -спеціального дозволу (ліцензії) або патентування.

6

Основи підприємн.діяльн.

Нестерчук

Тема уроку № 16: Порядок ліцензування підприємницької діяльності

Завдання:

1.   Опрацювати матеріал за посиланням

https://pidruchniki.com/1281041952788/ekonomi

2.   Відповісти у зошиті на запитання:

·     класифікація системи ліцензування України;

·     поняття ліцензії та ліцензіата;

-ліцензійні умови та порядок здійснення ліцензування.

7

     

8

     

9