№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Заг.догляд за хворими

Нестерчук

 Тема уроку № 52: Підготовка до рентгенологічних методів досліджень, флюорографічних обстежень.

Завдання:

1.Опрацювати матеріал за посиланням https://studopedia.org/13-124651.html

2.Відповісти у зошиті на запитання:

·перелік рентгенологічних методів дослідження;

порядок підготовки хворого до їх проведення.

2

Заг.догляд за хворими

Нестерчук

Тема уроку № 53: Підготовка до ендоскопічних досліджень.

Завдання:

1.Опрацювати матеріал за посиланням https://studopedia.org/13-124651.html

2.Відповісти у зошиті на запитання:

·перелік ендоскопічних  досліджень;

порядок підготовки хворого до їх проведення.

3

Всесвітня історія

Харіна

Тема уроку №27: Переддень війни

Завдання:

1.Опрацювати 27 параграф підручника, с. 121-124.

2.Виконати завдання на с. 124 (1-11)

4

Всесвітня історія

Харіна

Тема уроку №28: Узагальнення за темою: «Передумови Другої світової війни»

Завдання:

1.Опрацювати матеріал за посланням:

https://naurok.com.ua/testovi-zavdannya-z-vsesvitn

2.Повторити вивчений матеріал

5

Фізична культура

Харько

Тема №103.Футбол.

Виконання довгої передачі. Навчальна гра

Завдання:

Самостійно відпрацювати  передачі м’яча різними способами.

Інтернет- ресурси

https://youtu.be/9e54Nj1XZOM

6

Фізична культура

Харько

Тема №104.Футбол.

Удари по м’ячу що лежить і котиться внутрішньою стороною ступні та серединою підйому з місця і в русі.

Завдання:

Самостійно відпрацювати  відпрацювати техніку удара

м’яча головою.

Інтернет- ресурси

https://youtu.be/e3lavmO8FC4

7

Хімія

Нестерчук

Тема уроку № 51. Усний залік з тем: «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин».

Завдання:

1.Дати відповіді на три запитання (питання обрати за блоками: 1 питання обрати з блоку І, 2 питання з блоку ІІ, 3 питання з блоку ІІІ).

Питання:

Блок І

1.                   Фізичні та хімічні властивості насичених одноатомних спиртів.

2.                   Феноли, їх класифікація, номенклатура, властивості, добування і застосування.

3.                   Альдегіди, їх будова, ізомерія, номенклатура, властивості, добування і застосування.

4.                   Роль органічної хімії в народному господарстві.

5.                   Прості ефіри(естери), їх будова, ізомерія, номенклатура, властивості, добування і застосування.

6.                   Багатоатомні спирти.

7.                   Амінокислоти, їх будова, властивості, добування, використання.

Блок ІІ

8.                   Анілін, його будова, властивості, добування, використання.

9.                   Фізико-хімічні властивості білків.

10.   Фізичні та хімічні властивості алкенів.

11.   Аміни, їх будова, ізомерія, номенклатура, властивості, добування та використання..

12.   Фізичні та хімічні властивості жирів.

13.   Класифікація органічних сполук.

14.   Ненасичені одноосновні карбонові кислоти.

Блок ІІІ

15.   Фізичні та хімічні властивості алкінів..

16.   Фізичні та хімічні властивості ароматичних вуглеводнів.

17.   Знаходження алканів в природі, способи їх добування та практичне значення.

18.   Гомологічний ряд алкенів, їх склад, будова, ізомерія, номенклатура.

19.   Нітросполуки, їх будова, ізомерія, номенклатура, властивості, добування і використання.

20.   Натуральний і синтетичний каучук.

Способи добування алканів та їх практичне значення.

8

Хімія

Нестерчук

Тема уроку № 52. Підсумковий урок.

Завдання:

1.Повторення вивченого матеріалу за схемами на стор 228-238.

2.Записати у зошит таблицю «Якісні реакції на деякі органічні сполуки».

9