№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Фізична культура

Харько

Тема №93.Футбол.

Передача м’яча внутрішньої стороною ступні у парах. Навчальна гра.

Завдання:

  1. Самостійно відпрацювати  передачі м’яча різними способами.

Інтернет- ресурси

https://youtu.be/9e54Nj1XZOM

2

Фізична культура

Харько

Тема №94.Футбол.

Передача м’яча партнеру після ведення та зупинки.

Завдання:

  1. Самостійно відпрацювати  передачі м’яча різними способами.

Інтернет- ресурси

https://youtu.be/9e54Nj1XZOM

3

Захист Вітчизни

Румянцев

 

4

Захист Вітчизни

Румянцев

 

5

Біологія і екологія

Нестерчук

Тема уроку № 57:  Агроценози, їхня структура та особливості функціонування.

Завдання:

1.Опрацювати §42  стор. 159-162 підручника вивчити основні поняття.

2.Записати у зошит основні поняття: агросистеми, агроекологія, основні екологічні проблеми сучасного землеробства.

3.Виконати завдання на порівняння природних екосистем та агросистем стор. 161.

6

Біологія і екологія

Нестерчук

Тема уроку № 58:  Шляхи підвищення продуктивності агроценозів.

Завдання:

1.Опрацювати §42  стор. 159-162 підручника вивчити основні поняття.

2.Записати у зошит основні поняття: шляхи підвищення продуктивності агросистем.

3.Підготувати повідомлення «Зелена революція та сільське господарство

7

Безпека життєдіяльності

Морванюк

Тема уроку № 28. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки.

Опрацювати матеріал за посиланням https://studfile.net/preview/5152260/page:20/

Записати у зошиті основні поняття.

8

Безпека життєдіяльності

Морванюк

 Тема уроку № 29. Поняття про психоемоційні напруження ( стрес ).

Опрацювати матеріал за посиланням

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/28184/

Завдання: підготувати повідомлення.

9