Предмет

Викладач

Завдання

1

Медодика дошк.виховання

Козарчук

Урок 67 Тема Музично-дидактичні ігри для розвитку тембрового слуху, ритму, високого звукового слуху.

Опрацюйте матеріал, УРОК 67

переглянте презентацію

http://www.myshared.ru/slide/1381008/

Законспектуйте основні відомості

2

Медодика дошк.виховання

Козарчук

Урок 68 Тема Звуковий аналіз слова. Фішки для позначення звуків.. Ознайомтесь з матеріалами сайту

https://teremok-kharkov.com.ua/predmety/podgotovka-k-shkole/zvukovij-analiz-tse-legko/

Опрацюйте матеріал за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1rNA1sq21lQOTXMhfzoXf8ShOTd_w1-29/view?usp=sharing

Законспектуйте

3

Фізична культура

Харько

Тема №42Баскетбол.

Передача м’яча у русі однією та двома руками. Навчальна гра.

Завдання:

  1. Самостійне вивчення передач м’яча.

Інтернет- ресурси https://youtu.be/wwrXq6Mu1fk

4

Фізична культура

Харько

Тема №43Баскетбол.

Виконання кидків у корзину з лівого та правого боку щита.

Завдання:

  1. Самостійно відпрацювати  кидки м’яча з різної відстані.
Інтернет- ресурси https://youtu.be/40Va0FtD4EI

5

Історія України

Харіна

Тема уроку №18: Узагальнення знань за розділом V. Становлення України як незалежної держави

1. Складіть перелік подій, що відбулися за роки незалежності, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: незалежність, ринкова економіка, приватизація, гіперінфляція, багатовекторність, інтеграція, «помаранчева революція».

3. Визначте здобутки і прорахунки політики президентів України: Л. Кравчука, Л. Кучми, В. Ющенка.

4. У чому полягає суперечливість процесу розбудови незалежної держави в Україні? Як це пов’язано з особливостями політичного й економічного життя?

5. Покажіть на карті: а) адміністративно-територіальний устрій України; б) країни, що мають спільний кордон з Україною; в) території, які призвели до гострих конфліктів України із сусідніми державами; г) співвідношення політичних сил в Україні під час президентських та парламентських виборів.

6. Складіть розповідь про соціально-економічне становище, повсякденне життя, настрої населення та психологічний клімат у суспільстві за роки незалежності. Охарактеризуйте основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства кінця XX — початку XXI ст.

7. Якими були основні напрями зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції?

8. Порівняйте шляхи і прояви процесів духовного й національного відродження українського народу в період «перебудови» й початку розвитку Української держави.

9. Чому Україні не вдалося стати членом ЄС або НАТО в час, коли більшість країн Східної Європи стали членами цих організацій?

10. Чим була зумовлена активність України в миротворчих місіях ООН?

 

11. Чому процеси модернізації України відбувалися вкрай повільно?

12. Що зумовило неспроможність України 2005—2010 рр. здійснити поворот у зовнішній політиці на Захід?

 Завдання:

Повторити матеріал теми

6

Історія України

Харіна

 Тема уроку №19: Геополітичний вибір України

Завдання:

1.Опрацювати відповідний матеріал підручника, с.212-214.

2.Прокоментуйте міркування В. Ющенка про перспективи європейського курсу для України. Про що свідчить той факт, що В. Янукович відмовився від цього курсу? Чому в Україні виявилася вразливою не тільки демократія, а й зовнішня політика (робота з фрагментом документа 3, с. 214

7

     

8

Консультація з історії України Харіна

Тема: Відновлення незалежності України (1985-1991)

Завдання:

Виконання завдань 1-6, с. 222 (Історія України/

О. І. Пометун, Н. М. Гупан, 2011)

9