№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Біологія і екологія

Нестерчук

Тема уроку № 45: Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних  захворювань людини, захворювань, що передаються статевим шляхом.

Завдання:

1.  Опрацювати §31-32 стор. 115-122  підручника вивчити основні поняття.

2.  Записати у зошит основні поняття: інвазійні захворювання, джерела інвазій, профілактика інвазійних захворювань,захворювання, що передаються статевим шляхом, інтимна гігієна, безпечна статева поведінка.

Скласти у зошиті таблиці  «Характеристика деяких інвазійних захворювань людини»

2

Біологія і екологія

Нестерчук

Тема уроку № 46: Практична робота2. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань

Завдання:

Виконати практичну роботу на стор 121-122, заповнити дві таблиці «Групи захворювань людини», «Основні рекомендації щодо профілактики захворювань людини». Зробити загальні висновки про профілактику хвороб людини.

3

Фізична культура

Харько

Тема №65. Волейбол.

Передача м’яча зверху та знизу на місці. Навчальна гра.

Завдання:

  1. Самостійне вивчення передач м’яча.

Інтернет- ресурси

https://youtu.be/HDGvd8OZOg8

4

Фізична культура

Харько

Тема №66. Волейбол.

Прийом та передача м’яча зверху, знизу, на стінку. Навчальна гра.

Завдання:

  1. Самостійне вивчення передач м’яча.

Інтернет- ресурси

https://youtu.be/HDGvd8OZOg8

5

Всесвітня історія

Харіна

Тема уроку №20: Узагальнення до розділу 3 на тему: «Держави Центрально-Східної Європи: трансформаційні процеси»

Завдання:

1.Виконати тестові завдання за підручником, с.117-119.

2.Повторити вивчений матеріал

6

Всесвітня історія

Харіна

Тема уроку №21: Японія

Завдання:

1.Опрацювати 13 параграф підручника, с. 121-129.

2.Запитання та завдання на с. 129 (1-6)

7

Інформаційні технології

Гринько

ТЕМА 2. Прикладне програмне забезпечення

Урок 13 ЛПР 7 Побудова діаграм і графіків

https://distance.edu.vn.ua/metodic/prac_inf/17.htm

Переписати до зошита інструкцію щодо роботи .

скласти контрольні питання

8

Інформаційні технології

Гринько

ТЕМА 2. Прикладне програмне забезпечення

Урок 14 Бази даних, системи управління базами даних та робота з ними.

https://sites.google.com/site/tehnikakomp/home/samostijne-vivcenna-materialu/sistema-upravlinna-bazami-danih-subd-subd-microsoft-access

опрацювати інформацію за посиланням

скласти опорний конспект та відповісти на контрольні питання

9