№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Фізична культура

Харько

Тема №107.Футбол.

Удари середньою і внутрішньою частинами підйому після ведення.

Завдання:

Самостійно відпрацювати  відпрацювати техніку удара

після ведення.

Інтернет- ресурси

2

Фізична культура

Харько

Тема №108.Футбол.

Одинадцятиметровий штрафний удар

Завдання:

Самостійно відпрацювати  техніку удара

м’яча.

Інтернет- ресурси

https://youtu.be/e3lavmO8FC4

3

Технологія обробки інформації

Гринько

Модуль ООІ та ПЗ-2.4.7 Створення та підтримка баз даних

Урок 46 Розробка інфологічної моделі та створення структури реляційної бази даних.

https://studfile.net/preview/5065144/page:74/

опрацювати матеріал за посиланням

відповісти на контрольні питання

4

Технологія обробки інформації

Гринько

Модуль ООІ та ПЗ-2.4.7 Створення та підтримка баз даних

Урок 47 Створення та заповнення таблиць бази даних х

http://asbit.nuczu.edu.ua/files/M3/3.1.pdf

опрацювати матеріал

відповісти письмово на запитання

5

Операційні с-ми та їх обслуговування

Козарчук

Урок 18 Тема Порядок установлення сервісних програм

опрацювати матеріал за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1UhTNFHJVZxDU

написати конспект

6

Операційні с-ми та їх обслуговування

Козарчук

Урок 19 Тема Тестування вузлів обладнання, окремих елементів ПК

опрацювати матеріал за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1c2MrVuIr

написати конспект, виконати практичну частину

7

Основи підприємн.діяльності

Нестерчук

Тема уроку № 16:  Види ризику та методи їх оцінки.

Завдання:

1.Опрацювати матеріал за посиланням

https://pidruchniki.com/18700510/ekonomika/vidi_riziku_me

2.Відповісти у зошиті на запитання:

·  втрати, що можуть виникнути у підприємницькій діяльності: матеріальні, трудові, фінансові, часу;

·  яким же чином можна передбачити випадкові втрати у підприємництві?

схема зон ризику.

8

     

9