26.03.2020

№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Фізична культура

Румянцев

 

2

Фізична культура

Румянцев

 

3

Осн.гал.екон.і підприємництва

Гринько

Тема 6. Основи менеджменту

Підсумкове узагальнення.ТО

https://pidruchniki.com/1548060650950/menedzhment/sutnist_zmist_menedzhmentu

Питання контрольної роботи:

1 Розкрити поняття менеджменту

2 Надати загальну характеристику методів менеджменту

3. Надати характеристику принципам управління

4 Надати характеристику сучасних підходів до управління

5 Розкрити суть управління по цілям

6 Надати характеристику поняття організації

7 Визначити види організацій та надати їх характеристику

8 Визначити загальні характеристики організацій

9. Характеристика функцій управління

10 Сутність функції планування

4

Осн.гал.екон.і підприємництва

Гринько

 

5

     

6

     

7

     

8

     

9