№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Спецтехнологія

Ковальова

 Тема уроку №80. Огляд елементів електроустановок при  підготовці до експлуатації. Методика проведення випробувань електроустановок

    Опрацювати матеріал за посиланням:” Освітлювальне і силове  електроустаткування монтаж і обслуговування.”  М.В. Принц, В.М. Цимбалістий.  

Розділ 15,  § 15.1 -2 с. 231- 234             1.                            1   Відповісти у зошиті на запитання:

Яка методика проведення випробувань електроустановок?

2.  Виконати  завдання №48 стр. 248

2

Спецтехнологія

Ковальова

Тема уроку №81.  Перевірка дієвості схем після ремонту приладів і електроустаткування. Тематичне оцінювання.

Опрацювати матеріал за посиланням:” Освітлювальне і силове  електроустаткування монтаж і обслуговування.”  М.В. Принц, В.М. Цимбалістий.  

Розділ 16,  § 16. 1 -3  с. 261- 269                                        1   Відповісти у зошиті на  тематичне оцінювання:                                                     1. опишіть пускорегулюючі апарати для керування ел. двигунами.                                     2. Як  перевіряють  дієвость схем після ремонту приладів?

3.Як  перевіряють  дієвость схем після ремонту електроустаткування?  

4. Які апарати і пристрої використовують для автоматики?

3

Осн. підприємн.діяльності

Нестерчук

 Тема уроку № 22: Організація планової роботи підприємства

Завдання:

1.   Опрацювати матеріал за посиланням

https://pidruchniki.com/12440920/ekonomi

2.   Відповісти у зошиті на запитання:

·      об’єкти планування підприємницької діяльності;

·      сутність та складові системи показників планування;

·      дати визначення найбільш поширених показників діяльності підприємства;

етапи формування виробничої програми підприємства.

4

Осн. підприємн.діяльності

Нестерчук

 Тема уроку № 23: Бізнес-планування в підприємницькій практиці

Завдання:

1.   Опрацювати матеріал за посиланням

https://pidruchniki.com/18411014/ekonomika/biznes-planuvannya_pidpriyemnitskiy_praktitsi

2.   Відповісти у зошиті на запитання:

·     сутність бізнес-планування;

·     проблеми, що є умовами для складання бізнес-планів;

·     скласти схему «Структура і зміст бізнес-плану»;

·     розділи основної частини бізнес-плану;

основні етапи технології бізнес-планування

5

     

6

     

7

     

8

     

9