№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Основи підприємн.діяльності

Нестерчук

Тема уроку № 28: Економічна суть малого підприємництва.

Завдання:

1.Опрацювати матеріал за посиланням

https://pidruchniki.com/16451021/ekonomika/mal

2.Відповісти у зошиті на запитання:

·  поняття малого підприємництва;

·  поняття малого підприємства;

поняття мікропідприємства.

2

Основи підприємн.діяльності

Нестерчук

Тема уроку № 29:  Функції малого підприємництва.

Завдання:

1.Опрацювати матеріал за посиланням

https://pidruchniki.com/19180902/ekonomika/funkts

2.Відповісти у зошиті на запитання:

·  роль малого підприємництва в економіці;

функції малого підприємництва.

3

Всесвітня історія

Харіна

Тема уроку №25: Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу

Завдання:

1.Опрацювати 25 параграф підручника, с.115-118.

2.Запитання та завдання на с. 119 (1-15)

4

Всесвітня історія

Харіна

Тема уроку №26: Наростання загрози війни

Завдання:

1.Опрацювати 26 параграф підручника, с. 119-121.

2.Виконати завдання на с. 121 (1-9)

5

Громадянська освіта

Морванюк

 Тема уроку № 35. Практичне заняття “Участь училищної молоді у справах місцевої громади”.

Завдання: у зошиті напишіть есе на тему “Моя громадянська позиція”.

6

Операц.системи та їх обслуговування

Козарчук

Урок 31. Тема: Запис та емуляція CD/DVD дисків.

опрацювати матеріал за посиланням          

https://programy.com.ua/ru/emulators/

створити покрокову інструкцію

7

Операц.системи та їх обслуговування

Козарчук

Урок 32. Тема: Захист інформації в інформаційних системах.

опрацювати документ  за посиланням        

https://www.kmu.gov.ua/npas/32791826

опрацювати матеріал за посиланням

https://drive.google.com/file/d/11Gmtncjm5YU__QvdE7-VRnCCRbT6qeft/view?usp=sharing

скласти конспект

8

Інформатика

Конотопцева

Тема 25. Взаємодія клієнт-сервер

1.https://drive.google.com/drive/folders/1O_

2. Перейдіть за посиланням 1.

3.Відкрийте Урок 24. Зробіть конспект і виконайте завдання. Результат надішліть на пошту: avtenuklilie@gmail.com

4. https://naurok.com.ua/test/veb-server-i-baza-danih-79346.html

5. Перейдіть за посилання 4 пройдіть тест. Зробити скрін екрану з темою та оцінкою та надіслати на пошту.avtenuklilie@gmail.com

9