№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Фізична культура

Харько

Тема №73. Баскетбол.

Правила змагань. Техніка безпеки під час занять.

Завдання:

Самостійно вивчити правила безпеки з баскетболу.

Інтернет- ресурси

osvita-docs.comnode

2

Фізична культура

Харько

Тема №74. Баскетбол.

Передача м’яча у русі однією та двома руками. Навчальна гра.

Завдання:

Самостійне вивчення передач м’яча.

Інтернет- ресурси https://youtu.be/wwrXq6Mu1fk

3

Біологія і екологія

Нестерчук

Тема уроку № 51:   Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання. Стено- та еврибіонтні види.

Завдання:

1.Опрацювати §36  стор. 136-139  підручника вивчити основні поняття.

2.Записати у зошит основні поняття:   екологічна валентність, еврибіонти, стенобіонти.

3.Скласти у зошиті таблицю «Характеристика дії температури та екологічного чинника на організм (черепаха червоно вуха)»

4.Самостійна робота з графіком «Залежність фотосинтезу від чинників довкілля»

4

Біологія і екологія

Нестерчук

Тема уроку № 52:    Популяції. Класифікація популяцій..

Завдання:

1.Опрацювати §37  стор. 140-143  підручника вивчити основні поняття.

2.Записати у зошит основні поняття:    демекологія, популяція, структура популяції, класифікація популяції.

3.Самостійна робота з розв’язку вправ.

5

Всесвітня історія

Харіна

Тема уроку №24: Ізраїль. Близькосхідна проблема та шляхи її вирішення

Завдання:

1.Опрацювати 16 параграф підручника, с. 144-152.

2.Запитання та завдання на с. 153

6

Всесвітня історія

Харіна

Тема уроку №25: Країни Близького Сходу

Завдання:

1.Опрацювати 16 параграф підручника, с. 144-152.

2.Запитання та завдання на с. 153

7

Основи психології праці

Секкер

 

8

Основи психології праці

Секкер

 

9