№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Фізична культура

Харько

Тема №109.Футбол.

Ведення м’яча зі зміною напрямку. Ведення м’яча із за бокової.

Завдання:

Самостійно вивчити правила безпеки з футболу.

Інтернет- ресурси

disted.edu.vn.uacourses

2

Фізична культура

Харько

Тема №110.Футбол.

Виконання довгої передачі. Навчальна гра

Завдання:

Самостійно відпрацювати  передачі м’яча різними способами.

Інтернет- ресурси

https://youtu.be/9e54Nj1XZOM

3

Технологія обробки інформації

Гринько

Модуль ООІ та ПЗ-2.4.7 Створення та підтримка баз даних

Урок 48 Створення та формування запитів бази даних.

https://support.microsoft.com/uk-ua/office

опрацювати матеріал за посиланням

скласти контрольні питання

4

Технологія обробки інформації

Гринько

Модуль ООІ та ПЗ-2.4.7 Створення та підтримка баз даних

Урок 49 Створення та редагування форм

https://support.office.com/uk-ua/arti

опрацювати матеріал

5

Операційні с-ми та їх обслуговування

Козарчук

Урок 22 Тема Відновлення видалених та пошкоджених розділів та файлів.

опрацювати матеріал за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1WVWYORauVSy91

написати конспект, виконати практичну частину

6

Операційні с-ми та їх обслуговування

Козарчук

Урок 23 Тема Помилки в роботі компонентів ПК та їх усунення.

опрацювати матеріал за посиланням:

https://lvivservice.com.ua/kompjutery/remont-kompjuterov/oshibki-v-rabote-kompjutera/

написати конспект. Створити таблицю

помилка

способи усунення

7

Основи підприємн.діяльності

Нестерчук

Тема уроку № 18: Культура підприємництва та діловий етикет.

Завдання:

1.Опрацювати матеріал за посиланням

https://pidruchniki.com/13820122/ekonomika/etika_p

2.Відповісти у зошиті на запитання:

·  поняття культури підприємця;

·  аспекти коректної поведінки;

вміння проводити ділові бесіди.

8

     

9