№ уроку

Предмет

Викладач

Завдання

1

Зарубіжна література

Секкер

Тема уроку №31. Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу.

 1. Прочитати п’єсу  за посиланням: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3663

 2. Що є особливістю п’єси «Блакитний птах»?

 3. Образи п’єси «Блакитний птах» можна умовно розподілити на три групи: реальні, алегоричні, символічні. Здійсніть цей розподіл та обґрунтуйте свій вибір.

 4. Розкрийте символіку назви твору.

2

Зарубіжна література

Секкер

Тема уроку №32. Контрольна робота.

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Назва літературної течії, що відзначається витонченим відтворенням особистих вражень та мінливих миттєвих почуттів:

а) імпресіонізм;

б) символізм;

в) модернізм;

г) романтизм.

2. Поет, якого вважають предтечею символізму:

а) В.Вітмен;

б) Ш.Бодлер;

в) П.Верлен;

г) М.Малларме.

3. Найхарактерніша ознака лірики П.Верлена:

а) філософічність;

б) раціоналістичність;

в) соціальна спрямованість;

г) музикальність.

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

4. Твір. який уважають віршованим маніфестом символізму:

а) «Поетичне мистецтво»;

б) «Зосередження»;

в) «Голосівки»;

г) «Осіння пісня».

5. Ім`я митця з найменшим терміном поетичної творчості:

а) Ш.Бодлер;

б) П.Верлен;

в) А.Рембо;

г) В.Вітмен.

6. Ознаки. характерні для творів Ш.Бодлера:

а) модернізм та реалізм;

б) романтизм та реалізм;

в) модернізм та романтизм;

г) символізм та реалізм.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Представники символізму як літературної течії:

а) Ш.Бодлер;

б) П.Верлен;

в) В.Вітмен;

г) А.Рембо;

д) С.Малларме.

Високий рівень (максимально – 3 бали)

Схарактеризуйте творчість митця, якого наприкінці життя оголосили «королем поетів». Відповідь обґрунтуйте.

3

Українська література

Харіна

Тема уроку №52: «Contra spem spero!» як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту

Завдання:

1.Опрацювати відповідний матеріал підручника, с. 212-214.

2.Вивчити напам’ять поезію Лесі Українки «Contra spem spero!»

4

Українська література

Харіна

Тема уроку №53: Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви («Слово, чому ти не твердая криця…»)

Завдання:

1. 1.Опрацювати відповідний матеріал підручника, с. 215-216.

2.Написати літературознавчий аналіз твору

5

Географія

Гринько

Тема уроку № 50: Робота з учнівськими дислідженнями.

https://pidruchnyk.com.ua/415-geografya-pestushko-uvarova-10-klas.html

Створити творчий проект – візітівку країни світу за вибором учня,

використовуючи спеціальне програмне забезпечення створення електроних презентацій

6

Інформатика

Конотопцева

Тема 2. Запуск проекту “Розробка власного сайту”

1.https://drive.google.com/drive/folders/1O_rRwGAgJEWgg0VINX17v0cWOBn7CQZr?usp=sharing

2. Перейдіть за посиланням 1.

3.Відкрийте Урок 2 і Практична робота 1. Зробіть конспект і виконайте завдання. Результат надішліть на пошту: avtenuklilie@gmail.com

7

Біологія і екологія

Нестерчук

Тема уроку № 51. Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.

Завдання:

1.  Опрацювати §51-52 стр. 199-206 підручника вивчити основні поняття.

2.  Записати у зошит основні поняття: медична генетика. гемотерапія, спадкові захворювання, хвороби із спадковою схильністю, вроджені вади.

2. Розв’язати вправи з медичної генетики № 1,2,3 на стор. 202

8

Біологія і екологія

Нестерчук

Тема уроку № 52. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація.

Завдання:

1.  Опрацювати §51 стр. 199-203 підручника вивчити основні поняття.

2.  Записати у зошит основні поняття: медична генетика. Медико-генетичне консультування, методи діагностики та профілактики спадкових хвороб.

3. Підготувати повідомлення  на тему: "Профілактика спадкових хвороб"

9