Звіт

директора Державного навчального закладу

«Вище професійне училище №7 м. Миколаїв»

Криницької Людмили Григорівни

про підсумки роботи педагогічного колективу у 2013-2014 навчальному році

 

Діяльність Державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв» здійснювалась згідно з вимогами основних нормативних документів: ст. 53 Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Державної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національної доктрини розвитку освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, Концепції національного виховання, Статуту училища.

У процесі  реалізації мети – підготовка компетентного, кокурентноздатного кваліфікованого робітника –  навчальний заклад керувався чинним законодавством про освіту, договорами про співпрацю з підприємствами і установами Миколаєва та Миколаївської області.

Певних результатів досягнуто в роботі по співпраці з роботодавцями: КП НГПГ «Южная правда», РВК Корабельного району, ТОВ МСП «НТ «Норма-Центр», ЗОШ Корабельного і Жовтневого районів, ТОВ «Енергоремонт», ТОВ «Електра», ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», Жовтнева ЦРЛ, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, ПФУ Жовтневого району, ОСББ «Співдружність», сільські ради Жовтневого району, ТОВ «Радіостанція «Радіо Сет» та іншими.

Протягом 2013-2014 навчального року були випущені з дипломами кваліфікованого робітника і працевлаштовані в сфері промисловості, поліграфії, послуг три групи учнів за професіями: «електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин (комп’ютерна та офісна техніка)» – 18 учнів, «оператор комп’ютерної верстки» – 25 учнів, «соціальний робітник; діловод; адміністратор» – 19 учнів.

З метою визначення потреб регіонального ринку праці та врахування їх у здійснені освітньої діяльності проведено відповідні моніторингові дослідження, на підставі яких у 2014 році отримано ліцензії на підготовку робітничих кадрів з професій «електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «молодша медична сестра з догляду за хворими; нянька; гувернер» (в інтеграції та окремо), «діловод; адміністратор», «адміністратор».

Навчально-виробничий та виховний процес в училищі  був організований на принципах гуманістичної, особистісно-орієнтованої педагогіки і демократизму незалежно від політичних, громадських, релігійних уподобань і включав: природничо-математичну, суспільно-гуманітарну, фізичну, загальнопрофесійно, професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовки, а також виховну роботу з учнями.

Освітній процес в училищі спланований та організований таким чином, що дозволяє максимально використовувати комплексно-методичне забезпечення при вивченні предметів теоретичного курсу та професійно-практичного навчання.  

Плануюча документація викладачів і майстрів виробничого навчання розроблена на довгостроковий період, що забезпечує планування та впровадження системи міжпредметних зв’язків.

Педагогічний колектив розпочав роботу над методичною темою «Формування та розвиток ключових компетенцій учнів через здійснення пошуково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виробничого процесу». Методичні заходи були спрямовані на вирішення її першого етапу.

Протягом року організовувались такі форми колективної методичної роботи: творча лабораторія «Урок – як вид діяльності з виявлення та розвитку здібностей учнів» з метою вдосконалення практичних вмінь та обміну досвідом з питання удосконалення уроку як основної форми організації процесу навчання, школа майстра виробничого навчання «Сучасний урок: завдання, проблеми, пошук» з метою  вдосконалення педагогічної діяльності майстра виробничого навчання для якісної підготовки майбутнього робітника,  психолого-педагогічний семінар «Психологічний супровід учасників освітнього процесу – умова формування компетентної особистості», школа комп’ютерної грамотності з метою впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес.

Організовано курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. При МОІППО протягом року підвищили кваліфікацію 3 викладача, при ДІПО – 6 майстрів виробничого навчання та 4 викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки.

Робота атестаційної комісії училища була прозора і продуктивна. Детально вивчилась система роботи педагогів, які атестувалися. Рішенням атестаційної комісії встановлено 11 тарифний розряд майстрам виробничого навчання Кордонюк С.В., Осадчій О.О., 12 тарифний розряд майстрам виробничого навчання Козарчук О.С., Шупану В.Т.; підтверджено 12 тарифний розряд майстру виробничого навчання Ратушняк Р.В.; присвоєно кваліфікаційні категорії: «спеціаліст II категорії» викладачу Сулеймановій С.М., «спеціаліст І категорії» – Морванюк О.Л., Ковальовій Л.О. Рішенням атестаційної комісії департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач» Коваль Н.В., присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» Ратушняк Р.В. та «майстер виробничого навчання ІІ категорії» Козарчук О.С.

На кінець 2013-2014 н.р. якісний склад викладачів становить:

спеціаліст вищої категорії – 6, що складає 33,3 %;

спеціаліст І категорії–5, що складає 27,8 %;

спеціаліст II категорії – 2, що складає 11,1 %;

спеціаліст – 5, що складає 27,8 %.

3 викладача мають педагогічне звання «старший викладач».

Якісний склад майстрів виробничого навчання становить:

12 тарифний розряд – 5, що складає 50 %;

11 тарифний розряд – 5, що складає 50 %;

2 майстрам в/н присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії».

3 майстрам в/н присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання II категорії».

Педагогічні працівники училища брали участь в обласних педагогічних читаннях «Формування освітнього середовища прогресивними технологіями як передумова забезпечення якості підготовки кваліфікованого робітника», де презентували дидактичні та методичні напрацювання.

В училищі створена цілісна система, що сприяє формуванню і розвитку здібностей учнів у різних сферах.

Результатом роботи педагогічного колективу у 2013-2014 н.р. стали участь і досягнення учнів в різноманітних заходах:

  • Петрова Юлія (група №132, майстер в/н Осадча О.О.) – участь у навчально-практичній конференції обласного центру по роботі зі здібною молоддю;
  • Акуленко Ангеліна (група №133) – вступ до МАН.

Виховна робота в училищі була спрямована на виконання завдань:

  • формування в учнів національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу. Забезпечення духовної єдності поколінь, культування кращих рис українського менталітету: працелюбства, свободи, поваги до батьків, толерантності;
  • виховання в учнів правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;
  • забезпечення сприятливих умов для самореалізації учнів відповідно до їх інтересів, нахилів та суспільних вимог. Підтримання обдарованих учнів;
  • роботу щодо підвищення рівня учнівського самоврядування, залучення учнів до активної громадської діяльності;
  • виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я, формування гігієнічних навичок і здорового способу життя, збереження й зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров'я.

Формування учнівського колективу, активної життєвої позиції учнів – одне з головних завдань педагогічного колективу. Одним із пріоритетних напрямів стала організація роботи учнівського самоврядування.

Дбаючи про розвиток творчих здібностей учнів, їх зайнятості в позаурочний час протягом року було організовано різноманітні свята, конкурси, виставки поробок тощо:

- свято, присвячене Дню працівників освіти;

- естафета «Презентація навчальних груп»;

- конкурс «Осінні барви»;

- зустріч з краєзнавцем, автором книги «Богоявленськ – колыбель Николаева»;

- участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства»;

- конкурс «Міс Осінь 2014»;

- профілактичні заходи «СНІД- смертельна загроза людства», «Скажемо алкоголю та тютюну «НІ» », «Ми за здоровий спосіб життя»;

- захід, присвячений Дню Святого Миколая;

- свято нового року;

- військово-спортивна гра «Нумо, хлопці!»;

- лютий-2014рік «Тиждень професій серед учнів навчальних груп»;

- виховний захід до Дня Святого Валентина;

- березень-квітень – День відкритих дверей;

- КВК;

- проведення учнями самоврядування лекцій «Права людини»;

- святковий захід присвячений 8-Березня «Нумо, дівчата»;

- спортивно-патріотична гра присвячена Дню Великої перемоги – «Знайди скарб»;

- участь у І міському фестивалі-конкурсі військово-патріотичної пісні, присвяченому Дню Перемоги;

- гра-квест «Поважай мої права» на базі Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини;

   Учні училища брали активну участь в  обласних, міських, районних конкурсах. У телевізійно-розважальній передачі серед учнів ПТНЗ «Інтелект асорті» (участь брали Нестерова М., Ваваєва К., Мухіна О., Коба Т., Кулик Т.) вибороли ІІІ місце.

За участь у І міському фестивалі-конкурсі військово-патріотичної пісні, присвяченому Дню Перемоги, (учасники Дубрівна К., Дубрівна Л.) отримано грамоту.

За участь у грі-квесті «Поважай мої права» на базі Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини (учасники Нестерова М., Кулик Т., Риліна М., Кравченко Е., Коба Т., Акуленко А., Дубрівна К., Дубрівна Л.) вибороли І місце.

Учениця групи  № 231 Ковальова Ліна отримувала стипендію Міського голови.

Особливе значення приділялось укріпленню матеріально-технічної бази.

Протягом всього навчального року удосконалювалися та оновлювалися паспорти майстерень, лабораторій, кабінетів, КМЗ.

Відремонтовано та оснащено приміщення учнівського самоврядування. Відремонтовані кімнати, в яких проживають учнів в СП «Знання». В кабінет № 5 закуплено нові меблі для учнів (столи). У всіх інших навчальних приміщеннях виконано косметичний ремонт. Проведено ремонт покрівлі навчального корпусу та переходу. На даний час вирішується питання з поточним ремонтом даху актового залу.

Заробітна плата, стипендія, оплата за комунальні послуги виплачується своєчасно.