.

ІНФОРМАЦІЯ

щодо Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»

Закон спрямований на децентралізацію публічної влади з реальним забезпеченням загальновизнаних європейських принципів організаційної, правової та фінансової самостійності органів місцевого самоврядування, \ передбачених Конституцією України засад справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

Метою урядового законопроекту є:

  • створення передумов для вдосконалення системи органів місцевого самоврядування на новій територіальній основі з урахуванням принципу повсюдності;
  • створення правових умов, порядку об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та падання державної підтримки об'єднаним територіальним громадам;
  • формування дієздатних територіальних громад, головним завданням яких мас стати поліпшення забезпечення потреб громадян, оперативне та якісне надання їм базових соціальних та адміністративних послуг, поліпшення умов сталого розвитку відповідних територій, ефективніше використання бюджетних коштів та інших ресурсів;

Для досягнення мети проект закону передбачає встановлення основних умов об'єднання територіальних громад, порядок його ініціювання, порядок утворення об'єднаної територіальної громади та діяльності органів місцевого самоврядування в об'єднаній територіальній громаді до формування нових органів. Регулюються питання правонаступництва, управління об'єктами комунальної власності, формування бюджету, форми державної підтримки, зокрема фінансової;

Важливо, що проектом закону передбачено демократичні процедури в процесі ініціювання жителями чи органами місцевого самоврядування пропозицій щодо об'єднання, прийняття ними відповідних рішень. Це також стосується і розробки перспективного плану об'єднання територіальних громад, який формується з пропозицій сільських, селищних, міських районних рад і на основі яких приймається рішення відповідною обласною радою про схвалення цього плану.

Акцент на добровільності виконання закону( добровільне, а не примусове об'єднання).

Добровільне об'єднання здійснюється за низки умов. Зокрема у складі об'єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницькій орган місцевого самоврядування; територія об'єднаної територіальної громади має бути нерозривною. її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об'єдналися; об'єднана територіальна громада має бути розташована у межах території Криму, однієї області; при прийнятті рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об'єднаної територіальної громади.

Добровільне об'єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів як сільської, так і міської місцевості.

Ініціаторами об'єднання можуть бути сільський, селищний, міський голова; не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради; члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи або ж органи самоорганізації населення відповідної території; сільський, селищний, міський голова забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться впродовж ЗО днів з дня надходження іакої пропозиції.

Схвалені проекти рішень щодо добровільного об'єднання громад у п'ятиденний термін подаються Раді міністрів Криму, обласній держадміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

Верховна рада АРК,' обласна рада впродовж ЗО днів розглядає подання про утворення об'єднаної територіальної громади та приймає відповідне рішення.

Повноваження органів місцевого самоврядування, сільського, селищного, міського голови територіальних громад, що об'єдналися, припиняються з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, сільським, селищнім, міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об'єднання.

Перші місцеві вибори депутатів сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади та сільського, селищного, міського голови призначають ВР Криму, обласна рада одночасно з прийняттям рішення про утворення об'єднаної територіальної громади.

Бюджети територіальних громад, що об'єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду.

Держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову підтримку добровільного об'єднання територіальних громад.

Щодо фінансової підтримки державою добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ та міст - загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об'єднаних територіальних громад пропорційно до їхньої площі та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.

Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть об'єднуватися в одну сільську, селищну, міську територіальну громаду, утворювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського голову.

Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об'єдналися в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу об'єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом/

 

ІНФОРМАЦІЯ

щодо планування заходів для демобілізованих військовослужбовців

Президент України Петро Порошенко наголошує на важливості підтримки демобілізованих військовослужбовців-учасників АТО. після їх повернення до мирного життя.

«Маємо створити всі умови для українських героїв», - сказав Глава держави під час наради з главами обласних державних адміністрацій.

Він нагадав, що відповідно до Указу Президента від 14 січня поточного року про часткову мобілізацію, демобілізацію у період з 18 березня по 1 травня підлягають, звільненню 35 тисяч 300 військовослужбовців.

В першу чергу Петро Порошенко звернув увагу на питання реєстрації та видачі посвідчень учасників АТО.

Президент також звернув увагу присутніх на питання повного або часткового звільнення героїв АТО від сплати комунальних послуг, забезпечення їх земельними ділянками.

Окремо Глава держави акцентував на врегулюванні погашення фінансових зобов'язань учасників АТО. На його переконання, банківські установи мають піти на зустріч військовослужбовцям-учасникам АТО у вирішенні цих питань. "Там, де є питання зі сплатою, необхідно реструктурувати кредити, знайти порозуміння з банківськими установами. Не може бути мови про нарахування пені та штрафів", - сказав Петро Порошенко.

Не залишилося поза увагою і питання повернення на попереднє місце роботи військових. "Це питання і обласних адміністрацій, і прокурорського нагляду, щоб не було порушено законні права громадян, коли вони повернулися і їм відмовляють у поверненні на попереднє місце роботи", - наголосив Президент.

На переконання Глави держави, демобілізовані військовослужбовці, що захищали територіальну цілісність та суверенітет України, мають стати і активними учасниками місцевого самоврядування. "Маємо відкрити соціальні ліфти для тих, хто прийняв рішення іти в політику для того, щоб політика оновилася, наприклад під час місцевих виборів. Це дуже важлива справа. Впевнений в тому, що якість місцевої політики значно зросте", - сказав Петро Порошенко.

В свій чає заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Оксана Янішевська, зазначила, що велика кількість військовослужбовців вже незабаром повернеться до Миколаївщини. Демобілізовані військовослужбовці потребують допомоги та реабілітації. На сьогоднішній день вже є багато напрацювань. Мова йде не лише про фізичну реабілітацію, а й психологічну реабілітацію, соціалізацію і залучення до діяльності - це і спортивні заходи, і культурно-масові. Це та увага, яку ми маємо приділити всім, хто повернеться з зони АТО.

Вона розповіла про три основні напрямки медико-психологічної реабілітації військовослужбовців. Так, на базі обласного госпіталю інвалідів війни створюється реабілітаційний центр на 20 ліжко-місць.

Важливе питання – психологічна і психіатрична допомога військовослужбовцям. Оксана Янішевська повідомила, що разом з волонтерською службою Кризової психологічної допомоги знайдено декілька кабінетів для надання індивідуальних психологічних консультацій військовим та їх родинам. Зараз оформлюються документи, щоб психологи могли безперешкодно в них працювати.

Що ж стосується спортивних заходів, то визначають спортивні заклади, в яких військовослужбовці могли б безперешкодно та безоплатно тренуватися.

Радою ректорів прийнято рішення про пільговий вступ демобілізованих військовослужбовців до вишів Миколаївщини, а також направлено відповідний лист Міністерству освіти та науки України.